Dyslexie - tips & tricks voor ouders

Dyslexie, wetenschappelijke inzichten en tips & tricks voor ouders

Deze training is speciaal gericht op ouders van dyslectische kinderen. Vaak krijgt het kind wel begeleiding van specialisten, maar blijven de ouders in de kou staan. Zij willen en kunnen vaak een enorme bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind.

Tijdens deze training krijgt de ouder handvatten aangereikt vanuit recente wetenschappelijke inzichten rond dyslexie. We gaan na wat dyslexie precies is en hoe het zich uit in de praktijk. Verder staan we stil bij de maatregelen die een ouder kan toepassen om het dyslectische kind te helpen om niet alleen thuis, maar ook binnen de school- en lespraktijk de problemen goed op te vangen. De ouder gaat naar huis met een pak concrete en praktische tips waarmee men meteen aan de slag kan.

Verloop

Na een algemene situering van het begrip dyslexie, staan we stil bij de kenmerken van dyslexie en de andere ontwikkelingsstoornissen waarmee dyslexie regelmatig voorkomt. Vervolgens wordt gekeken hoe kinderen met dyslexie begeleid kunnen worden thuis, op school en in de klas. Er is hier voldoende ruimte voor persoonlijke ervaringen, interactie en uitwisseling tussen de deelnemers. Tot slot worden praktische hulpmiddelen aangereikt en worden de meest courante dwaalwegen en misvattingen kritisch onder de loep genomen.

Doelgroep

Deze trainingsdag is vooral bedoeld voor ouders met dyslectische kinderen vanaf groep 7/vijfde leerjaar basisonderwijs of de eerste graad secundair onderwijs.

Praktische informatie

Datum: in overleg
Duur: 2 à 3 uur (inclusief korte pauze)
Plaats: Trainingscentrum Mosselman Training en Coaching te Stramproy
Kostprijs: €35,- incl. BTW per deelnemer
Aantal plaatsen: 10

Koffie en thee, cursusmateriaal inbegrepen

Terug naar overzicht
Leerkrachten & ouders De trainingen voor docenten en ouders besteden aandacht aan diverse onderwerpen, zoals dyslexie, communicatie en studievaardigheden. Deze bijscholingen vergroten de professionaliteit en het praktisch handelen van de deelnemers: na afloop gaat de docent, de ouder, de studiebegeleider,... naar huis met een pak handige tools waarmee hij in zijn eigen praktijk meteen aan de slag kan. Bekijk alle trainingen.
Leerlingen & studenten De studiebegeleiding en de studiecoaching is erop gericht om leerlingen en studenten die kampen met concentratieproblemen, dyslexie, examenstress, inefficiënt studeren,… te helpen en te ondersteunen. Deze studiebegeleiding kan op verschillende manieren gegeven worden: in een kleine groep (max. 6 deelnemers), één-op-één, in het volledig uitgeruste trainingscentrum of op locatie. Bekijk alle trainingen.