Dyslexie - wetenschappelijke inzichten

Dyslexie, wetenschappelijke inzichten voor professionals in de onderwijspraktijk

Tijdens deze training krijgt de deelnemer handvatten aangereikt vanuit recente wetenschappelijke inzichten rond dyslexie. Er wordt nagegaan wat dyslexie precies is en hoe het zich uit in de praktijk. Verder wordt er stilgestaan bij de maatregelen die een leerling met dyslexie zouden kunnen helpen en wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn binnen de school- en lespraktijk. De deelnemer gaat naar huis met een pak concrete en praktische tips waarmee hij meteen in zijn eigen school, klas, les,… aan de slag kan.

Verloop van de training

Na een algemene situering van het begrip dyslexie, staan we stil bij de kenmerken van dyslexie en de andere ontwikkelingsstoornissen waarmee dyslexie regelmatig voorkomt. Vervolgens wordt gekeken hoe kinderen met dyslexie begeleid kunnen worden op school en in de klas. Er wordt een aanzet gegeven voor een concreet begeleidingsplan waarbij voldoende aandacht uitgaat naar maatregelen vanuit leerkracht- en leerlingperspectief. Tot slot worden praktische hulpmiddelen aangereikt en worden de meest courante dwaalwegen en misvattingen kritisch onder de loep genomen.

Doelgroep

Deze trainingsdag is bedoeld voor leerkrachten vanaf groep 7/vijfde leerjaar basisonderwijs, leerkrachten eerste graad secundair onderwijs, studiemeesters, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, hulpverleners en therapeuten. Ouders van kinderen met dyslexie worden verwezen naar de training “Dyslexie, wetenschappelijke inzichten en tips & tricks voor ouders”.

Praktische informatie

Datum: in overleg
Duur: 3 à 4 uur (inclusief korte pauze)
Plaats: Trainingscentrum Mosselman Training en Coaching te Stramproy
Kostprijs: €50,- incl. BTW per deelnemer
Aantal plaatsen: 10

Koffie en thee, cursusmateriaal, vormingsattest inbegrepen

Terug naar overzicht
Leerkrachten & ouders De trainingen voor docenten en ouders besteden aandacht aan diverse onderwerpen, zoals dyslexie, communicatie en studievaardigheden. Deze bijscholingen vergroten de professionaliteit en het praktisch handelen van de deelnemers: na afloop gaat de docent, de ouder, de studiebegeleider,... naar huis met een pak handige tools waarmee hij in zijn eigen praktijk meteen aan de slag kan. Bekijk alle trainingen.
Leerlingen & studenten De studiebegeleiding en de studiecoaching is erop gericht om leerlingen en studenten die kampen met concentratieproblemen, dyslexie, examenstress, inefficiënt studeren,… te helpen en te ondersteunen. Deze studiebegeleiding kan op verschillende manieren gegeven worden: in een kleine groep (max. 6 deelnemers), één-op-één, in het volledig uitgeruste trainingscentrum of op locatie. Bekijk alle trainingen.