Examens & Papers

Examenbegeleiding

Tijdens de examenperiode, de tentamenperiode of de periode van het eindexamen wordt er extra tijd vrijgemaakt om examenbegeleiding te voorzien. Dit concept is uitermate geschikt voor leerlingen of studenten die het moeilijk vinden om op school of thuis geconcentreerd te werken. Dankzij de examenbegeleiding kan de leerling of de student vragen stellen over de leerstof en extra uitleg te krijgen over moeilijke materie. De rustige studieomgeving, de begeleiding en de mogelijkheid om vragen te stellen wanneer de leerling of student dat nodig acht, zal de eventuele examenstress doen afnemen en de resultaten alleen maar ten goede komen.

Papers, eindwerken en thesissen

Het schrijven van een paper, eindwerk of thesis vraagt om een grote investering aan tijd en energie. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om zijn gedachten in een samenhangende vorm op papier te zetten. Ook op het vlak van spelling, zeker voor dyslectische leerlingen of studenten, kan er vaak wat onzekerheid of faalangst ontstaan.

Voor hen bestaat de mogelijkheid dat Mosselman Training en Coaching in overleg hun papers, thesissen, eindwerken, portfolio’s, CV’s,… naleest, becommentarieert en redigeert. De verantwoordelijkheid voor het eindproduct ligt echter nog volledig bij de leerling of student. Mosselman Training en Coaching fungeert als een “critical friend” die de student of leerling uitdaagt kritisch naar zijn eigen product te kijken.

 

Terug naar overzicht
Leerkrachten & ouders De trainingen voor docenten en ouders besteden aandacht aan diverse onderwerpen, zoals dyslexie, communicatie en studievaardigheden. Deze bijscholingen vergroten de professionaliteit en het praktisch handelen van de deelnemers: na afloop gaat de docent, de ouder, de studiebegeleider,... naar huis met een pak handige tools waarmee hij in zijn eigen praktijk meteen aan de slag kan. Bekijk alle trainingen.
Leerlingen & studenten De studiebegeleiding en de studiecoaching is erop gericht om leerlingen en studenten die kampen met concentratieproblemen, dyslexie, examenstress, inefficiënt studeren,… te helpen en te ondersteunen. Deze studiebegeleiding kan op verschillende manieren gegeven worden: in een kleine groep (max. 6 deelnemers), één-op-één, in het volledig uitgeruste trainingscentrum of op locatie. Bekijk alle trainingen.