Huiswerkbegeleiding voor leerlingen en studenten

  • Heb je moeite met geconcentreerd werken?
  • Stel je jezelf de vraag of je studeerwerk niet efficiënter kan?
  • Steek je te weinig tijd in je studeerwerk of juist te veel?
  • Ben je teleurgesteld in je resultaten op school en wil je dit graag anders zien?
  • Wil je weten hoe je het schoolwerk het beste aan kan pakken?

Als het antwoord op één van deze vragen “JA” is, dan biedt Mosselman Training en Coaching de oplossing voor dit probleem.

Mosselman Training en Coaching voorziet huiswerkbegeleiding en studiebegeleiding voor jongeren vanaf 7 jaar. De studiebegeleiding en studiecoaching kan in het volledig uitgeruste trainingscentrum van Mosselman Training en Coaching plaatsvinden of op locatie.

Kleine groepen & voldoende persoonlijke aandacht

De huiswerkbegeleiding zal doorgaan in een kleine groep van maximum vier personen. Op die manier is er voldoende persoonlijke aandacht en ervaren de leerlingen ook een minimum aan afleiding. Zo kunnen zij zich ten volle concentreren op hun studeerwerk of hun opdrachten. Ze kunnen eventueel bijles krijgen over bepaalde onderwerpen en tijdens de examens of proefwerken extra examenbegeleiding volgen. Zij mogen tevens tijdens een sessie zolang blijven als zij nodig achten (met een maximum van 2,5 uur). Op deze manier wordt vermeden dat een leerling naar huis gaat zonder dat zijn studeerwerk is afgerond.

Één-op-één begeleiding

Wanneer een leerling nood heeft aan een intensievere begeleiding, kan ervoor gekozen worden om één-op-één begeleid te worden tijdens de studiebegeleiding. Deze één-op-éénbegeleiding vindt plaats in onderling overleg en op basis van beschikbaarheid.

Leerkrachten & ouders De trainingen voor docenten en ouders besteden aandacht aan diverse onderwerpen, zoals dyslexie, communicatie en studievaardigheden. Deze bijscholingen vergroten de professionaliteit en het praktisch handelen van de deelnemers: na afloop gaat de docent, de ouder, de studiebegeleider,... naar huis met een pak handige tools waarmee hij in zijn eigen praktijk meteen aan de slag kan. Bekijk alle trainingen.
Leerlingen & studenten De studiebegeleiding en de studiecoaching is erop gericht om leerlingen en studenten die kampen met concentratieproblemen, dyslexie, examenstress, inefficiënt studeren,… te helpen en te ondersteunen. Deze studiebegeleiding kan op verschillende manieren gegeven worden: in een kleine groep (max. 6 deelnemers), één-op-één, in het volledig uitgeruste trainingscentrum of op locatie. Bekijk alle trainingen.