Marianne Mosselman

Curriculum Vitae

Personalia

 • Naam: Marianne Mosselman
 • Adres: Eltenbosdijk 1
 • Postcode, plaats: 6039 RZ Stramproy
 • Land: Nederland
 • Telefoon: 084-8710527
 • E-mail: info@mosselmantraining.nl, marianne@mosselmantraining.nl

Werkervaring

2004 – heden: Leerkracht Nederlands – Engels, dyslexiecoördinator
Katholieke Scholengemeenschap Harlindis – Relindis Maaseik – Kinrooi, www.kasomk.be

Werkzaamheden: Werkzaam zijnde op een grote middelbare school ben ik het gewend om met veel verschillende mensen samen te werken. Klasmanagement, maar ook het werken in diverse vakteams en werkgroepen vraagt een hoge mate van flexibiliteit en creativiteit. Daarbij sta ik als dyslexiecoördinator in voor het welzijn en goed functioneren van leerlingen met dyslexie. Daarvoor onderhoud ik persoonlijke contacten met de leerlingen, hun ouders, het leerkrachtenteam, de directie en derden. Jaarlijks zet ik een concreet dyslexiebeleid uit wat ik tevens evalueer en, zo nodig, bijstuur.

Door het behalen van mijn Masterdiploma Special Educational Needs ben ik goed op de hoogte van de speciale onderwijsbehoeften die leerlingen kunnen hebben en welke maatregelen voor hen toegepast kunnen worden.

Gerealiseerde initiatieven: Tijdens mijn loopbaan startte ik met en voor jongeren verschillende projecten op:

 • een taalbeleid ter bevordering van de algemene beheersing van het Nederlands
 • een open leercentrum waar leerlingen zich kunnen terugtrekken om te lezen en te studeren
 • een schoolkrant
 • een nieuwe en gepubliceerde leermethode voor het vak Engels.

Opleidingen

Master Special Educational Needs (SEN)
Fontys Hogeschool OSO
September 2012- september 2013
Diploma behaald: Ja
Gevolgde vakken:

 • Beleid en organisatie van het onderwijs
 • Communicatie met collega’s
 • Introductie op oplossingsgericht werken
 • Spraak- en taalontwikkeling
 • Dyslexie
 • Begrijpend lezen
 • Aanvankelijk lezen en spellen

Praktijkgericht onderzoek: “Ik kan het wel zeggen!”: Benodigde condities voor mondeling toetsen voor eerstejaars leerlingen met dyslexie op een middelbare school.

Lerarenopleiding secundair onderwijs

Katholieke Hogeschool Limburg, België
September 2000- september 2003
Diploma behaald: Ja
Gevolgde vakken:

 • studiegebied onderwijs
 • optie Engels, godsdienst, Nederlands
 • uitdieping Nederlands

Cursussen

 • Cursus Onderwijswetenschap | Open Universiteit
 • Cursus Ontwerpen van leersituaties, theoretische kaders | Open Universiteit
 • Cursus Leren en ontwikkeling | Open Universiteit
 • Cursus De praktijk van actief leren | Open Universiteit
 • Cursus Sociale psychologie | Open Universiteit
 • Cursus Wetenschapsleer | Open Universiteit
 • Cursus Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse | Open Universiteit

Talenkennis

 • Nederlands: Moedertaal
 • Engels: Prima beheersing
 • Frans: Goede beheersing
 • Duits: Matige beheersing